IX zmiana PKW Afganistan pożegnana

mjr Szczepan GłuszczakZaktualizowano 
- Misja, którą dzisiaj rozpoczynacie, to misja trudna i niebezpieczna. Udział w niej wymaga hartu ducha i odwagi. To kuźnia żołnierskiego rzemiosła, szkoła sojuszniczej współpracy - miejsce weryfikacji „nowej jakości” w Polskich Siłach Zbrojnych - powiedział w sobotę w Międzyrzeczu Szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch podczas uroczystej zbiórki z okazji pożegnania żołnierzy IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW), który wkrótce udaje się do Afganistanu.

- Zaangażowanie w operacje przywracania i utrzymania pokoju to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją współczesne siły zbrojne. Nasz wkład w proces stabilizacji Afganistanu wpływa pozytywnie na międzynarodową pozycję naszego kraju. Umacnia naszą wiarygodność w NATO - kontynuował generał. Zwracając się bezpośrednio do żołnierzy „błękitnej siedemnastki” podkreślał ich doświadczenie, które zdobywali między innymi podczas I i II zmiany PKW w Islamskiej Republice Afganistanu. Generał Cieniuch zwrócił również uwagę na egzekwowanie dyscypliny i przestrzeganie procedur jako tych elementów, które znacząco wpływają na wzrost bezpieczeństwa żołnierzy.

Dowódca „siedemnastki” generał brygady Sławomir Wojciechowski, który razem ze swoimi żołnierzami będzie brał udział w operacji NATO w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF zdaje sobie sprawę z wyzwań, jakie przed nimi stoją oraz zagrożeń, z jakimi się mogą zetknąć. - Nie spodziewamy się, że nasza misja będzie łatwa, czy bezpieczna. Wręcz przeciwnie. W Afganistanie latem jest gorąco nie tylko ze względu na porę roku, ale także na zwiększoną sezonową aktywność sił antyrządowych - mówił generał. - Uważam jednak, że stanowimy dobrze rozumiejący się zespół o dużym potencjale, który jest w stanie skutecznie stawić czoło nadchodzącym wyzwaniom - podkreślił.

Do Afganistanu wyjedzie prawie 1300 żołnierzy z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, z czego większość to piechocińcy z 17WBZ, która odpowiedzialna była za sformowanie IX zmiany PKW. Tydzień temu kontyngent zakończył swoje przygotowania do misji udziałem w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pod kryptonimem „Bagram IX”. - Żołnierze są przygotowani bardzo dobrze nie tylko w mojej ocenie i dowódcy brygady, ale również kierownika ćwiczenia i co najważniejsze naszych amerykańskich sojuszników, z którymi wykonujemy zadania w prowincji Ghazni, w Afganistanie - zaznaczył dowódca „Czarnej Dywizji” generał dywizji Mirosław Różański.

Zgodnie z tradycją głównodowodzący IX zmianą PKW otrzymał od przedstawiciela zwierzchnika Sił Zbrojnych flagę państwową z godłem RP na drzewcu. Przedstawiciele władz samorządowych podarowali żołnierzom także proporce z symbolami Międzyrzecza i Sulęcina. W trakcie uroczystości odczytano również rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP o przekazaniu kontyngentu w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego. Protokoły podpisali dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka oraz Dowódca Operacyjny generał broni Edward Gruszka.

Zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów PKW, którą uświetniła orkiestry „Czarnej Dywizji” i kompanii honorowej 17WBZ. Następnie żołnierze oraz żegnające ich rodziny mogły pokrzepić się ciepłym posiłkiem, wypić wspólną kawę i w spokoju porozmawiać. Część żołnierzy IX zmiany już jest w Afganistanie, a kolejni dołączą do nich wkrótce.

Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji przyszłych „misjonarzy” w kościele pw. Pierwszych Męczenników Polskich, której przewodniczył Biskup Polowy WP Józef Guzek. W jej trakcie biskup poświęcił flagę państwową oraz proporce, które żołnierze z Międzyrzecza i Wędrzyna zabiorą ze sobą do polskich baz w Afganistanie.

IX zmiana Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie

Formowanie

Proces formowania komponentów IX zmiany Polskich Sił Zadaniowych (PSZ) w Afganistanie rozpoczął się już na początku 2010 roku, kiedy to dokonano pierwszych przymiarek do przyszłego etatu. Do Afganistanu miały jechać zwarte pododdziały, które podobnie jak w kraju tworzyły plutony, kompanie czy bataliony. Zadanie to otrzymała 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana (17WBZ) wchodząca w skład 11. Dywizji Kawalerii Pancernej (11DKPanc). Do operacji w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF (z ang International Security Assistance Force) w Afganistanie zostały wydzielone przede wszystkim siły z 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej (1. bpzmotZRz) z Międzyrzecza i 7. batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich (7. bSKW) z Wędrzyna, jako odpowiednio Zgrupowanie Bojowe Bravo i Alfa. Pozostałe elementy uzupełniają: Żandarmeria Wojskowa, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, 49. pułk śmigłowców bojowych, Centralna Grupa Wsparcia Współpracy Cywilno Wojskowej, Centralna Grupa Działań Psychologicznych, inne jednostki Wojsk Lądowych oraz dedykowane instytucje Wojska Polskiego. Po dokonaniu niezbędnej weryfikacji obsady etatowej przystąpiono do planowania szkolenia i wykonywania obowiązkowych badań lekarskich dopuszczających żołnierzy do pełnienia misji poza granicami kraju..

Szkolenie

Szkolenie IX zmiany PSZ rozpoczęło się niemalże zaraz po zakończeniu dyżuru bojowego Grupy Bojowej Unii Europejskiej I/2010, której „siedemnastka” stanowiła trzon bojowy i dowództwo.

Już w maju 2010 roku żołnierze 1. bpzmotZR z Międzyrzecza brali udział w ćwiczeniu pk. „Borsuk 10”, podczas którego planowali, organizowali i kierowali działaniami bojowymi z zastosowaniem sieciocentrycznego systemu wspomagania dowodzenia C3IS. Podobne systemy, wspierają działania żołnierzy podczas operacji w Afganistanie.

W lipcu swoje przygotowania rozpoczęli również żołnierze 7. bSKW, którzy przez trzy tygodnie ćwiczyli pod okiem brytyjskich instruktorów na wyspach. 200 piechurów wzięło udział w wielkich manewrach pk. „Pashtun Eagle” przygotowujących angielskich żołnierzy do misji ISAF-NATO w Afganistanie.

Kompleksowe przygotowanie komponentów wchodzących w skład PSZ jest warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do wykonywania zadań na teatrze działań w prowincji Ghazni w Afganistanie. Na początkowym etapie żołnierze ćwiczyli przede wszystkim funkcje proste i rozwijali swoje umiejętności indywidualne. Przechodząc od szczegółu do ogółu, weryfikowali swoją wiedzę i praktyczne wyszkolenie podczas etapów zgrywania w drużynie i w plutonie. Zwłaszcza ten ostatni element był kluczowy ze względu na to, że to właśnie plutony są tym elementem, który najczęściej operuje poza bazą. Na tym poziomie szkolenia dowódcy mogli sprawdzić umiejętności współpracy wszystkich swoich żołnierzy oraz zgrania poszczególnych drużyn. Bazując na najnowszych doświadczeniach i wnioskach z Afganistanu, z których wynika że najczęściej ataki na siły koalicji są przeprowadzane kompleksowo, tj. z użyciem granatników przeciwpancernych RPG, improwizowanych ładunków wybuchowych IED oraz ostrzału z broni strzeleckiej prowadzono strzelania, podczas których można było prowadzić ostrzał strzelecki w zakresie pełnych 360° z niemalże każdego środka ogniowego. Co więcej, podczas tego jednego tylko ćwiczenia, żołnierze byli sprawdzani z umiejętności wezwania bezpośredniego wsparcia z pola walki tzw. Call For Fire, wsparcia z powietrza tzw. Close Air Suport jak i ewakuacji medycznej drogą powietrzną tzw. MEDEVAC.

Przygotowania pododdziałów do misji to bynajmniej nie tylko szkolenie taktyczne i ogniowe, ale przede wszystkim informacyjne. Żołnierze uczestniczyli w zajęciach z prokuratorem na temat Zasad Użycia Siła czy poznawali religię oraz kulturę Afganistanu. Przeszli także cykl szkoleń z zakresu psychoprofilaktyki. We współpracy z Centralną Grupą Wsparcia Współpracy Cywilno Wojskowej z Kielc odbyli praktyczne ćwiczenia przygotowujące ich do bezpośrednich kontaktów z ludnością lokalną, współdziałaniem z afgańskimi siłami bezpieczeństwa ANSF czy przedstawicielami samorządów. Poznawali zasady zachowania się podczas różnych okoliczności, a także sposoby witania się czy prowadzenia rozmów. Wszystko po to, by uniknąć niepotrzebnych konfliktów wynikających tylko z obyczajowości. Ponadto, podczas szkoleń żołnierze doskonalili procedury w zakresie: prowadzenia patroli, konwojowania, działania na posterunku kontrolnym, prowadzenia rozpoznania, operacji typu cordon & search, udzielania pierwszej pomocy, czy współdziałania ze śmigłowcami.

Każdy etap szkolenia podsumowywany był certyfikacją pododdziałów, która stwierdzała ich gotowość do dalszego szkolenia. Najważniejszym, z punktu widzenia bezpieczeństwa i skali przygotowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego, jest egzamin dla zgrupowań bojowych Alfa i Bravo, który przeprowadzono w formie ćwiczenia taktycznego pk. Gardez 11”.

Ostatnim aktem sprawdzającym gotowość kontyngentu do przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Ghazni od VIII zmiany PSZ jest ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk. Bagram IX, które odbyło się w Kielcach.

Zadania
Polskie Siły Zadaniowe uczestniczą w operacji w ramach koalicji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa NATO na zaproszenie rządu Afganistanu i zgodnie z przyznanym mandatem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Żołnierze IX zmiany PKW/PSZ w Islamskiej Republice Afganistanu będą realizować misję o charakterze stabilizacyjnym i doradczo - szkoleniowym dla utrzymania bezpieczeństwa i stabilizacji w rejonie odpowiedzialności, pomocy w odbudowie Afganistanu i wspierania afgańskich władz i lokalnej administracji poprzez realizację programów rozwojowych i odbudowę infrastruktury cywilnej. Ponadto do szczegółowych zadań żołnierzy będzie należało szkolenie Afgańskich Sił Bezpieczeństwa.

DOWÓDCA IX ZMIANY POLSKICH SIŁ ZADANIOWYCH

gen. bryg. Sławomir WOJCIECHOWSKI

Gen. bryg. Sławomir WOJCIECHOWSKI urodził się 30 września 1963 r. w Węgorzynie. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. W latach 1987 – 1992 pełnił służbę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej na stanowiskach dowódcy plutonu i baterii. Po ukończeniu Akademi Obrony Narodowej w Warszawie w 1995 roku objął stanowisko dowódcy dywizjonu w 36 Brygadzie Zmechanizowanej w Trzebiatowie. W 1997 roku został wyznaczony na stanowisko szefa obrony przeciwlotniczej w 36 BZ. W latach 1999-2000 oraz 2000-2004 był zastępcą dowódcy, a w latach 2004-2007 dowódcą 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku. Od stycznia 2007 r. wyznaczony został na stanowisko Szefa Szkolenia 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, a z dniem 15 września 2008 roku objął stanowisko dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Od stycznia do lipca 2010 roku dowodził Grupą Bojową Unii Europejskiej GBUE I/2010.

W 2001 roku gen. bryg. Wojciechowski ukończył Wyższy Kurs Dowódczo-Sztabowy w Joint Services Staff College w Shrivenham (Wielka Brytania), a w 2002 r. Kurs Połączonego Centrum Operacji w Oberammergau w Niemczech. W roku 2005 był szefem sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe w IV zmianie PKW w Iraku. W 2008 roku ukończył Studium Polityki Obronnej oraz uzyskał Master Degree w US Army War College w Carlisle, (Pensylwania, USA).

Prywatnie gen. bryg. Wojciechowski jest szczęśliwym mężem Renaty oraz ojcem Aleksandry i Anny.
.....................................................................................

Prześlij nam swój artykuł lub swoje zdjęcia. Nie masz konta? Zarejestruj się!

Masz firmę? Dodaj ją za darmo do Katalogu Firm.
Organizujesz imprezę? Poinformuj nas!

Najświeższe wiadomości z Lubuskiego prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera!

Wideo

polecane: FLESZ: Bez wiz do USA? Potrzebna pomoc Polaków.

Materiał oryginalny: IX zmiana PKW Afganistan pożegnana - Lubuskie Nasze Miasto

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3